Budo Sport Lahey
peter@budosportlahey.nl 0610801324

Huis- en gedragsregels van Budo Sport Lahey


Erecode van vechtsport

“Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.”

Gedragsregels voor het lid
• Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter
• Er is respect voor onze partner (en zijn/haar niveau).
• We zijn altijd sportief ook al zijn andere dat niet.
• Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
• Het lid is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten, mocht dit een negatieve invloed hebben op de beoefening van de sport.

• Het lid is verplicht melding te maken wanneer het luizen in het haar heeft

• Het is in verband met hygiëne niet gewenst om in judogi over straat naar de trainingen te komen

• Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.

• Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.
• Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
• Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten en maximaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
• We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de club.
• Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
• De sporters zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.
• Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.

Gedragsregels voor de trainer

De trainer:
• heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders
• brengt leden passie bij voor de sport
• is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen
• zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen
• ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden
• creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen
• houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen
• behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau
• heeft aandacht voor fair play
• gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden
• ziet erop toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon m.u.v. tijdwaarneming of instructiefilmpjes
• ziet erop toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen stil staan
• zorgt er voor de huis- en gedragsregels voor de leden nageleefd worden.

Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

De ouder:
• is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen

• houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders

• zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd

• ziet erop toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
• spreekt zoon/ dochter aan op eventueel wangedrag.
Calamiteitenformulier
Persoonlijke gegevens
Voorletters:                                                                               Achternaam
Voornamen:                                                                              Roepnaam:
Adres:
PC + Woonplaats:                                                                    Geslacht: □ M □ V
Telefoonnummer:                                                                      Mobiel nummer:
Geboortedatum:                                                                       Geboorteplaats:
Nationaliteit
Bloedgroep:                                                                              Rh-factor:
Aandoeningen/ziektes:
Bent u ergens onder behandeling? □ Ja □ Nee
Indien u ja heeft ingevuld: Waar bent u onder behandeling?
Medicatie:
Allergieën:
Diëten:
Extra informatie:
Indien niet van toepassing graag ‘n.v.t.’ invullen
Te waarschuwen in geval van calamiteit/nood
1e contactpersoon:                                                                     Relatie:
Telefoonnummer:                                                                        Mobiel nummer:
2e contactpersoon:                                                                     Relatie:
Telefoonnummer:                                                                        Mobiel nummer:
Huisarts
Naam huisarts:
Adres:
Plaats:                                                                                        Telefoonnummer:


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram