Budo Sport Lahey
peter@budosportlahey.nl 0610801324


Algemene Bepalingen Budo Sport Lahey


1. De dagen waarop de cursus wordt gegeven zijn dinsdag, vrijdag en zaterdag .

2. Budo Sport Lahey is gesloten op officiële feestdagen en tijdens schoolvakanties basisonderwijs.

3. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de reguliere schoolvakanties.

4. Aanmelden kan door het invullen van het “Inschrijfformulier” op website www.budosportlahey.nl en dit te mailen naar peter@budosportlahey.nl of dit te printen en in te leveren voor de cursus.

5. Uitschrijven kan door het “uitschrijfformulier” te mailen naar peter@budosportlahey.nl

6. Opzegtermijn is een maand.

7. Gemiste cursusdagen kunnen niet worden ingehaald op basis van beschikbare ruimte en cursusdagen.

8. Schade door cursisten toegebracht aan inventaris/het gebouw waar Budo Sport Lahey de cursussen verzorgt, is verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

9. Budo Sport Lahey (docenten en/of vrijwilligers) zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en/of ongevallen, welke de cursisten bij oefeningen/trainingen/wedstrijden, of onderweg daarheen, kunnen overkomen.

10. We verzoeken eenieder bij lidmaatschap van Budo Sport Lahey zich in te schrijven bij de JBN en/of de IMAF, www.jbn.nl en/of www.imaf.nl

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram